Ocean Innovation Catapult (OINC) er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter for effektiv prototyp utvikling og verifisering av nye løsninger for blå vekst og grønn omstilling i havnæringene.

OINC konsortiet:

vis_logo1_RGB_vis
Logo GCE ocean Technology
NCESeafoodIC_logo-470x121
cmr-prototech-hvit-a4
Logo_tr_2
uni-bergen-emblem_0
DNV GL logo 2013-kPyH-U103014459140133zH-568x320@LaStampa.it
Marineholmen-logo

One Stop Shop

OINC vil være en «one-stop-shop» hvor bedrifter med ulike behov kan henvende seg og få bistand fra OINC og dets nettverk til å realisere sine løsninger. Senteret vil være tverrfaglig og bruke kompetanse på tvers av fagmiljøer og bransjer. Det vil samarbeide tett med ledende nasjonale og internasjonale miljøer for å være i forkant av utviklingen. Deling og utnyttelse av allerede eksisterende infrastruktur og testkapasitet mellom ulike typer brukere vil gi merverdi og samhandling med involverte aktører.